بغض عشق
توسط : حسرت

دلم همچو آسمان پرازابرهای بارانی است "ای کاش دلم امشب بگرید شاید که بغض عشق در چشمانم بشکند....

شنبه 10/6/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName
x