ابر بودن
توسط : حسرت

همیشه دوست داشتم ابر باشم چون ابر آنقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

شنبه 10/6/1386 - 23:50
پسندیدم 0
UserName
x