عاشقت می مانم
توسط : حسرت

عشق تنها برای یک بار می آید وبرای تمام عمرش می آید عشق همان بود که به تو ورزیدم حقیقتا همان یک بار حقیقتا همان یک بار وبدان تا همیشه همه ی زندگی ام با آن پیش خواهد رفت پس تا همیشه عاشقت می مانم

شنبه 10/6/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName