قرار دادن عكس در پشت زمينه منوهاي استاندارد
توسط : covert

ميتوانيم با اين روش و استفاده از يك عكس مناسب پنجره ويندوز خود را ارايش كنيم
اين كار براي هر پنجره ويندوز كه داراي (toolbar) باشد امكان پذير است
براي اين كار ابتدا وارد رجيستري شده و مسير زير را دنبال مي كنيم

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
نوع مقداري كه استفاده مي كنيم String Value است و دستوري كه براي اين كار نياز داريم
BackBitmapShell مي باشد سپس مقداري كه بايد وارد كنيم ادرس عكس با پسوند Bmp يا Gif است.

                                                                *نظر یادتون نره*

شنبه 10/6/1386 - 22:52
پسندیدم 0
UserName