لحظه ها ماندگار . . .
توسط : عافی
 

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستیم را بدهم تا

لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند...

شنبه 10/6/1386 - 22:26
پسندیدم 0
UserName
x