مصائب و سختی ها کلید های پاداش اند.
توسط : mohsenpour
 

مصائب و سختی ها کلید های پاداش اند. 

                                    امام حسن مجتبی(ع)

شنبه 10/6/1386 - 21:6
پسندیدم 0
UserName
x