عشق و نفرت
توسط : zebayeman

 

خدايا ؛ چرا پس ازهرعشق، نفرتي است

نفرتي عاشقانه كه از ابتدا مقررشده است

تلاطم خوشيها ، بيهودگي خطير و يك

آشفتگي عميق در ظاهري بس زيبا ...

شنبه 10/6/1386 - 20:29
پسندیدم 0
UserName
x