كنستانتين
توسط : alkapon

بهترين وسيله اي كه خداوند براي صبر عطا فرمود اشك نام دارد ، آن هم اشكي كه در دل ريخته شود.

شنبه 10/6/1386 - 17:55
پسندیدم 0
UserName