شهيد سيد مرتضي آويني:
توسط : raki
 راز خون را جز شهدا در نمي‌يابند، راز خون در آنجاست که محبوب، خود را به کسي مي‌بخشد که اين راز را دريابد، آن کس که لذت اين سوختن را چشيده ، در اين ماندن و بودن جز ملامت و افسردگي هيچ نمي‌يابد
شنبه 10/6/1386 - 17:41
پسندیدم 0
UserName
x