كنستانتين
توسط : alkapon

از بس كه بار فرقت ياران كشيده ام

چون سرو رنجديده ز طوفان خميده ام

راهب نيَم وليك ز دست و زبان خلق

چون منزوي دل از همه الفت بريده ام

از آشنا و غير چه پنهان چه برملا

زخم زبان و طعنه فراوان شنيده ام

 

 

شنبه 10/6/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName
x