كنستانتين
توسط : alkapon

خدايا سوختم از شعله هاي آهِ جانكاهم

از آن ترسم مبادا سايه ي خود را بسوزانم

زبس افسرده مي گردم سحر هر شب به گلزاران

چو روح و جان من افسرده شد گل هاي بستانم

شنبه 10/6/1386 - 17:24
پسندیدم 0
UserName