كنستانتين
توسط : alkapon

انس و الفت هست من را با شب تاريك و تار

همدمي خواهم كه باشد چون رفيق و يار غار

خواهم از نامردمي خلق نالم واي واي

خواهم از بد نامي ايّام گريم زار زار

اين دلم از درد تنهايي بنالد روز و شب

غير تنهايي چه آوردست بهرش روزگار؟

شنبه 10/6/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName
x