شيشه ي پنجره را باران شست...
توسط : b2_nemishe
شيشه ي پنجره را باران شست... از دل من اما... چه كسي ، نقش تو را... خواهد شست...؟؟
شنبه 10/6/1386 - 17:16
پسندیدم 0
UserName
x