تنهايي آمده بود سراغم
توسط : raki

تنهايي آمده بود سراغم

مثل روزي كه تو آمدي

او رفت

شبي بود روزگارم

فاتح شبهايم شدي

خورشيد روزهايم شدي

بر آسمان دلت چشم دوخته ام

زميني بودن فراموشم شد

زمستاني بود هواي دل نيلوفري ام

در خواب و پريشاني

كنون بهاري بيزبان

مرا غرق نياز كرده

مرا از خود رها كرده

با خويشتن وفا كرده

در بوستان گلي

به سرخي عشق

نصيب

دل نيلوفر بيتاب كرده

ليلي نيلوفري را

بيزبانيست

شنبه 10/6/1386 - 17:13
پسندیدم 0
UserName
x