من اينك باز مي گويم
توسط : raki

من اينك باز مي گويم

كلامم را

و شعرم را

برايت راز مي گويم

تو اي نيلوفر زيبا

تو اي تنها و بي همتا

چنان در سحر زيباي كلامت

مانده ام مفتون

چنان با حرف حرف شعر تو

جدا گشتم از اين گردون

كه ديگر هيچ حرفي جز كلام

دوستت دارم

نمي دانم

نمي خواهم

نمي خواهم دگر اين گيتي پست دغل پرور

كه ديگر من تو را دارم

به استقبال تو اين بي زبون آمد

برايت هديه ايي دارد

اگر چه كوچك و كم قدر

كه شايد در نظر آيد

و آن جاني ست ناقابل

كه در پيش تو قربان است

يكي شكرانه كوچك

براي عهد و پيمان است

شنبه 10/6/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName
x