وفا
توسط : poursorkh

عشق است وآتش وخون                 داغ است ودرد دوری

کی می توان نگفتن                       کی می توان صبوری

کی می توان نرفتن                       گیرم پری نمانده

گیرم که سوختیم و                        خاکستری نمانده

بادوست عشق زیباست                   بایار بی قراری

ازدوست دردماندو                         ازیاریادگاری

گفتی از روز سفر                       گفتم ازمن مگذر

مجنون,لیلا                               رفتی بی بال وبی پر

شنبه 10/6/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName
x