در تنهاييم وا مگذاري اين عشق بي زبان را
توسط : raki

در تنهاييم وا مگذاري اين عشق بي زبان را

كه

در يك زندگي , در يك بودن

زندگي را به دست مرگ بخشيده ام

آه در دلم به سكوت نشسته

وفريادم

زير شلاق سايه ها شكسته

كوير بي تاب تنم در تمناي

دستان تو ميسوزد

با من بمان

حتي به اندازه يك لحظه

شنبه 10/6/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName