هر گز ندیدم
توسط : raki

هر گز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را

هر گز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را

شنبه 10/6/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName
x