مرگ
توسط : raki

مرگ آن نيست که در قبر سياه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ي خاطره ها محو شوم

شنبه 10/6/1386 - 16:16
پسندیدم 0
UserName