شب عاشق . . .
توسط : عافی
 

شب عاشق،

                  شب وحشت،

                                      شب درد

شب تنهائی و

                         کابوس

                                       یک مرد

 

شب بیداری و فانوس تردید

شب دلتنگی و روئیای خورشید

کدوم قایق از این شبها گذر کرد

کدوم عاشق به عشق تو سفر کرد

کدوم سایه تو را از من جدا کرد

 تو این دنیا شب و بی انتها کرد

 

برای بغض بارون شاید ستاره ای نیست

حتی برای گریه فصل دوباره ای نیست

تو آسمون چشمام بازم ببار همیشه

بزار که بغض بارون بکوبه روی شیشه

حالا که جنس گریم از ابر پاره پارست

می خوام بباره بارون با اینکه بی ستارست

 

شب عاشق،

                     شب رقصیدن باد

به یاد

                  خاطرات رفته از یاد

 

شب از تو گذشتن بی تو موندن

تن دریا رو با سحر پوشوندن

کدوم سایه تو را از من جدا کرد

 تو این دنیا شب و بی انتها کرد

کدوم خلوت نشین ساحل عشق

تو رو از من گرفت و بی وفا کرد

 

وقتی که عطر بغضم از بوی خاک سرده

رنگ چشای نازت از جنس بغض و درده

بیا با هم بباریم تا صبح به این ترانه

تا توی بغض داغم هست قطره ای بهانه

برای بغض بارون شاید ستاره ای نیست

حتی برای گریه فصل دوباره ای نیست

حالا که جنس گریم از ابر پاره پارست

می خوام بباره بارون با اینکه بی ستارست

 

شب عاشق،

                  شب وحشت،

                                      شب درد

شب تنهائی و

                         کابوس

                                       یک مرد
شنبه 10/6/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName
x