اهن ربا!!!!!!!
توسط : mahsa_abi

می کشیم سوی خویش این کشش قلب ماست

قلب تو گر اهن است قلب من اهن رباست!!..

پنج شنبه 8/6/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName