نيمه ي شعبان 4 (سفارش پدر )
توسط : noktehaye NAB
مرد راستگوئي بود كه پدر پيري داشت و بسيار به او خدمت مي كرد . ايشان شبهاي چهارشنبه به مسجد سهله مي رفت ، اما پس از مدتي اين كار را ترك نمود . دليل آن را مي پرسند ، مي گويد : چهل شب چهارشنبه به آن جا رفتم . در شب آخر ، نزديك مغرب ، تنها به مسجد سهله مي رفتم ، عرب بياباني را ديدم سوار بر اسب كه سه بار به من فرمود : از پدرت مراقبت كن .
من فهميدم كه امام زمان عليه السلام راضي نيستند من پدرم را بگذترم و به مسجد سهله بروم.

نجم الثاقب : 484 ، بركات حضرت وي عصر عليه السلام : 286.
يکشنبه 4/6/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName