يه معامله ي ساده براي عقلا !!!!
توسط : noktehaye NAB

اگر براي آخرت كار كني 100 % آخرت رو داري و احتمال رسيدن به دنيا هم 50 % است يعني در مجموع 150 %

ولي

اگر فقط براي دنيا كار كني ( شهوت ، قدرت ، ثروت )از آخرت كه 0 % و احتمال رسيدن به دنيا هم 50 % مي باشد ( چون همه اونائيكه دنبال دنيا مي روند لزوما به دنيا نمي رسند ) پس در مجموع شد 50 % حالا كدوم رو انتخاب مي كني ؟
يکشنبه 4/6/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName