مناجات
توسط : noktehaye NAB
خدايا ...

اگر ما را در اين صفهاي گدايي غايب ديدي ، بدان كه در باغچه ي غفلت با كودك نفسمان سرگرميم ، مي آييم ، كمي ديرتر ، اسممان را خط نزن و به حساب سركشي مگذار..التماس دعا
چهارشنبه 31/5/1386 - 18:16
پسندیدم 0
UserName