رسمه....
توسط : seniorita
 

رسم نوشتن را...

رسم خواندن را...

رسم ياد گرفتن را...

در زندگي مديون تو هستم... .

تمام زندگي ام و نور چشمانم تويي... .

تنها راه نجاتم از تاريكي چشمانم تويي... .

دوستت دارم عينك من.

دوشنبه 29/5/1386 - 20:55
پسندیدم 0
UserName