نشان دادن پسورد هنگام وصل شدن به اینترنت ...
توسط : alihemmaty
يكی از ويژگی های dilaup  در xp  نشان ندادن پسورد است يعنی وقتی شما روی ايكون يك dialupكليك میكنيد فقط username  ديده میشود. برای اينكه بتوانيد پسورد را مشاهده كنيد، مراحل زير را در رجيستری اجرا كنيد:
-HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM--CurrentControlSet-Services--RasMan--Parameters Modify  در اينجا يك DWORD با اسم DisableSavePassword بسازيد. مقدار 0 در اين DWORD برای SAVE  كردن و مقدار 1 برای SAVE  نشدن پسورد است.

دوشنبه 29/5/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName