دوست های خوب
توسط : senator1990

دوست های خوب آدم ،

مثل ستاره های آسمون هستند؛

اگه نتونی ببینیشون ،خیالت راحته که سرجاشون هستند.

نظر...

يکشنبه 28/5/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName