نکته ها
توسط : hermaneshgh

آینده،حاصل زمان حال است

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویس و امتیازاتت را بر الماس

کسانی که فرصت استراحت پیدا نکننددیر یا زورفرصت بیماری پیدا می کنند

هر چقدر قله ی غرورت مرتفع تر باشه دره ی سقوطت هم عمیق تره

زنگی آنقدر طولانی نیست که تمام تجربه های آنرا عملا بثبوت برسانیم برای پیشرفت و آسایش بهتر تا میتوانیم باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم

يکشنبه 28/5/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName