دلايل زيان دهي شركت هاي دولتي در 17 سال گذشته
توسط : covert

دلايل زيان دهي شركت هاي دولتي طي سال هاي 1367 تا 1385 از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شد.
هفته نامه برنامه وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين باره با توجه به نتايج بررسي هاي انجام شده، با ارائه برخي عوامل 13 دليل را عامل زيان دهي شركت هاي دولتي در 17 سال گذشته اعلام كرده است. براساس اين گزارش عوامل محدودكننده در استفاده مطلوب از ابزارهاي مديريتي، ساز و كار قيمت گذاري كالاها و خدمات، عدم برخورد قاطع با سوءمديريت هاي مالي- اداري، بهره وري پايين و عدم كارآيي عوامل توليد، عدم استفاده از مازادهاي مالي از جمله اين دلايل زياندهي شركت هاي دولتي عنوان شده است. همچنين عدم تركيب بهينه عوامل توليد، پيچ و خم هاي مديريت و تقابل با قوانين و مقررات، تفكر حاكم بر شركت هاي دولتي زيان ده، عدم استفاده از فن آوري هاي جديد و پيشرفته و تكنيك هاي مديريتي مناسب، مديريت و نظارت ضعيف، عدم استفاده از تكنيك هاي سيستم اطلاعات مديريت و بهاي تمام شده و تداخل ساختار مالكيتي- مديريتي شركت هاي دولتي و عدم تفكيك آنها نيز از ديگر عوامل زيان دهي شركت هاي دولتي در سال هاي 1367 تا 1385 بوده است.

منبع:روزنامه کیهان

يکشنبه 28/5/1386 - 6:42
پسندیدم 0
UserName