هفته اول شهريور ماه نمايشگاه بزرگ فرش دستباف ايران درتهران برگزار مي شود
توسط : covert
رئيس مركز ملي فرش دستباف ايران ازنهايي شدن طرح جامع فرش ايران با هدف ساماندهي وضعيت توليد، توزيع و صادرات فرش تا پايان آبان ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي نمايشگاه فرش دستباف ايران، مرتضي فرجي كه به مناسبت برپايي شانزدهمين نمايشگاه فرش بزرگ دستباف ايران كه اول تا هفتم شهريور ماه امسال درمحل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا مي شود سخن مي گفت با اعلام اين خبر افزود: مهمترين هدف اجراي اين طرح تدوين استراتژي براي فرش ايران و هدفمند كردن حركت مركز ملي فرش ايران و ساير مجموعه هاي دست اندركار در امر فرش شامل مجموعه هاي دولتي و خصوصي است.
وي يادآور شد:فرش دستباف ايراني براي رسيدن به جايگاه اصلي خود نيازمند هماهنگي ميان مجموعه هاي داخلي مركز ملي فرش و وزارت بازرگاني با ارگان هاي فرابخشي مانند وزارتخانه هاي صنايع، اقتصاد و دارايي، خارجه و نهادهايي همچون بانكها و... است.
فرجي خاطرنشان كرد: در صورت نياز وظايفي براي مجموعه هاي فرابخشي تعيين شده و به تصويب دولت خواهد رسيد.
وي گفت: پس از تصويب طرح جامع فرش ايران وظايف تمام مجموعه هاي دولتي در رابطه با فرش به منظور تعيين استراتژي مشخص خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به برپايي شانزدهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف ايران گفت: نمايشگاه امسال شامل بخش هاي ويژه اي از قبيل عرضه آثار فرش بافان استان هاي مختلف كشور و تكريم هنرمندان عرصه فرشبافي كشور است كه در روز اول شهريور ماه از اين هنرمندان قدرداني به عمل مي آيد.
وي ادامه داد: در اين نمايشگاه انواع فرش دستباف از ابعاد مختلف شامل فرش هاي عشايري، روستايي، هنري، تجاري و بازرگاني و... عرضه خواهد شد.
شانزدهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف 1تا 7 شهريور ماه امسال با حضور 400 شركت كننده ايراني و تجار بين المللي درمحل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برپا مي شود.
يکشنبه 28/5/1386 - 6:31
پسندیدم 0
UserName