مفاهيم پايه بورس: حجم مبنا
توسط : covert
حجم مبنا  اهرمي است كه از سال 82 و بعد از انتصاب حسين عبده تبريزي به سمت دبيركلي بورس به كار گرفته شد

و هدف از به كارگيري اين اهرم كنترل معاملات و جلوگيري از نوسان‌هاي كاذب و افت و خيز بي مورد قيمت سهام با معامله چند سهم شركت ها اعلام شد.

براساس اين اهرم كه از فرمول 0008/0 ضربدر تعداد سهام شركت‌ها محاسبه مي‌شود هر شركتي با توجه به ميزان سرمايه (در واقع تعداد سهام) از حجم مبناي مشخص دارد و بايد روزانه آن تعداد سهام شركت مورد خريد و فروش قرار گيرد، تا تغيير قيمت روزانه مثبت و منفي 2 درصدي براي قيمت آخر وقت سهام شركت‌ها محاسبه شود.

اين اهرم از همان اول، با مخالفت هاي بسياري روبه رو بوده و فعالان بازار همواره يكي از عوامل اصلي گره‌هاي معاملاتي را حجم مبنا مي دانستند.

به كارگيري اين اهرم در آن زمان موجب شد، تعداد زيادي از سهامداران حقوقي به دليل اينكه نمي‌توانستند از شركت‌هاي بزرگ بازدهي به دست آوردند به سمت شركت‌هاي كوچك و حتي زيان ده حركت كنند. اين اتفاق زمينه  رشد قيمت سهام شركت‌هاي كوچك را فراهم آورد.

يکشنبه 28/5/1386 - 6:30
پسندیدم 0
UserName