كارشناسان اقتصادي: باشگاه كار نبايد در انحصار دولت باشد
توسط : covert

كارشناسان معتقدند كاريابي نبايد در انحصار دولت باشد.
مدتي پيش همزمان با آغاز به كار باشگاه كار كه با تبليغات گسترده وزارت كار همراه بود، روابط عمومي اين وزارتخانه نگراني اش در خصوص تشكيل كاريابي هاي موازي را بدين شكل اظهار كرد:«در روزهاي اخير شاهد ثبت پايگاه هاي مختلفي با نام هاي نزديك به باشگاه كار از سوي برخي از سازمان ها و گروه هاي مختلف بوده ايم كه اين امر موجب تماس هاي تلفني بي شماري از كارجويان به روابط عمومي وزارت كار و اموراجتماعي شده است.»
فراهم كردن زمينه اشتغال به اشكال مختلف مي تواند مطلوب باشد اما اين به اين معني نيست كه هركسي كه خواست خودش يك مركز مجازي كاريابي فراهم كند. از سوي ديگر نگراني مسئولان وزارت كار از شكل گيري سايت هاي موازي زماني كه اعلام مي كنند باشگاه كار قصد فعال تر كردن مراكز كاريابي خصوصي دارد اندكي در تناقض است.
دكتر عيسي زاد- كارشناس اقتصاد كار- در مورد فعاليت سايت هاي ديگر كاريابي در كنار سايت باشگاه كار وزارت كار گفت: در همه دنيا علاوه بر كاريابي هاي دولتي، كاريابي هاي خصوصي نيز فعاليت مي كنند و تنها كشور استرالياست كه همه مراكز كاريابي آن به صورت خصوصي فعاليت مي كنند. در همه دنيا اينها به عنوان بازوي دولت در نظر گرفته مي شوند و خصوصي ها براساس ميزان فرصت هاي شغلي كه پيدا مي كنند درآمد دارند كه در هر صورت منافاتي با هم ندارند.
وي ادامه داد: در گذشته اين مراكز به صورت مطلوبي فعاليت نمي كردند و افراد جوياي كار از طريق هاي ديگر به دنبال كار بودند و اگر اين مراكز نيز بتوانند اطلاعات خوبي از افراد جوياي كار فراهم كنند، در ايجاد اشتغال بسيار مفيد خواهند بود.
يك كارشناس مسائل كاري و مدرس دانشگاه تهران نيز در اين مورد اظهار كرد: از آنجايي كه مراكز كاريابي را نمي توان انحصاري كرد بنابراين وزارت كار نبايد سعي در انجام اين كار داشته باشد و تنها مي تواند به كارگران براي مراجعه به سايت خود توصيه كند و به دليل اينكه حتي قانون نيز اجازه چنين انحصاري رانمي دهد، بنابراين مراكز خصوصي كاريابي نيز در اين زمينه مي توانند فعاليت كنند.
دكتر جعفرزاده ادامه داد: راه اندازي چنين مراكزي به يقين مي تواند در زمينه فراهم كردن زمينه اشتغال مؤثر باشند و افراد جوياي كار با قابليت هاي خاص را به كارفرماياني كه نياز به كارگراني در زمينه هاي مختلف دارند وصل مي كند.

منبع:روزنامه همشهری

يکشنبه 28/5/1386 - 6:26
پسندیدم 0
UserName