دوستت دارم
توسط : hadibahal_2006
مرا صد بار اگر از خود براني دوستت دارم به زندان جفايت گر کشاني دوستت دارم چه حاصل از جفا کردن چه سود از مهر ورزيدن مرا لايق بداني يا نداني دوستت دارم به چشمان تو سوگند اي گل زيبا مرا هرچند سزاوار حريم خود نداني دوستت دارم
يکشنبه 28/5/1386 - 2:26
پسندیدم 0
UserName