کمک میخواهم درمورد خط سوم شمس
توسط : mohammad_tanha

شعریست درمورد یک اژدها که در یک غار پنهان است که باعث رعب و وحشت مردم میشود 

شنبه 27/5/1386 - 20:3
پسندیدم 0
UserName