اولين چيزي كه بهش دل بستم
توسط : seniorita
 

اولين چيزي كه بهش دل بستم تو بودي....

بي تو آروم و قرار نداشتم!

گريه مي كردم...

تو رو مي خواستم...

مي دونستم تو نباشي نمي خوابم...

دوست دارم پستونك من!!!

شنبه 27/5/1386 - 18:43
پسندیدم 0
UserName