قانون پایستگی عشق
توسط : jadval

قانون پایستگی عشق :

عشق به وجود می اید ولی هرگز از بین نمیرود بلکه از صورتی به صورت دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل و تبدیل می شود

شنبه 27/5/1386 - 17:47
پسندیدم 0
UserName