....
توسط : hassankamali

 یه روز ازم پرسید : ــ چقدر منو دوست داری ؟ گفتم : ــ از اینجا تا خدا ............. یه دفعه اشک توی چشماش جمع شد و گفت : ــ مگه تو نگفتی خدا از همه چیز به من نزدیکتره

شنبه 27/5/1386 - 17:16
پسندیدم 0
UserName