دانستنیها 30
توسط : hermaneshgh

چرا عروس روي صورتش تور مي گذارد؟

در مورد تاريخچه پيدايش اين سنت، داستان هاي زيادي روايت شده است. ولي به هر حال تمام اين داستان ها به دوران باستاني بر مي گردد.

مي دانيد كه در زمان هاي قديم، در ميان خيلي از اقوام، رسم بود كه صورت عروس را از چشم شوهر اينده اش تا رسيدن روز عروسي پنهان مي كردند، مثلاً اين سنت در مصر متداول بود كه تا روز عروسي، داماد نمي توانست صورت عروس را ببيند! و باز كردن صورت عروس خود قسمتي از تشريفات عروسي را تشكيل مي داد. اين رسم در ميان عرب ها و هندوها و ساير اقوام آسيائي و اروپائي هم متداول بوده است.

رومي ها و عبري هاي اوليه هم تور روي صورت عروس را به عنوان يكي از تشريفات عروسي مي دانستند. بعضي از اين تور يا روبندها آنقدر بزرگ بوده اند كه تمام بدن عروس را مي پوشاندند. بعد از تمام شدن مراسم عروسي اين روبندها كنار گذاشته مي شد تا روز مرگ همسر كه دوباره آنها استفاده مي شد.

البته امروزه، گذاشتن تور روي سر عروس، فقط به اين دليل است كه هر چه بيشتر جنبه شاعرانه و جالبي به ظاهر عروس داده و او را زيباتر و معصوم تر جلوه دهد.  چه موقع ساختن خانه متداول شد؟

لغت «خانه» به معني جائي براي سكونت است. در ابتدا كه بشر هم، مانند مخلوقات ديگر شروع به جستجوي يك جاي سر پوشيده و امن براي زندگي خود كرد، اسم اين جاي سر پوشيده را «خانه» گذاشت. بعداً بشر شروع به توسعه محل سكونت خود از جهات مختلف كرد.

معلوم نيست كه چه نوع خانه اي اول پديد آمده، اما دو نوع از ابتدائي ترين انواع خانه عبارت بوده از مسكن بالاي درخت و منزل توي غار.

در جاهاي گرمسيري براي بشر، آسان بود كه در بالاي درخت زندگي كند و مدل اين نوع خانه هم با اين شكل بود كه با خم كردن و گره زدن شاخه ها ابتدا يك چيز شبيه يك داربست چوبي مي ساخت. بعد روي اين داربست را با شاخ و برگ درختان و علف و اين جور چيزها مي پوشاند.

بشر اوليه، با زندگي در اين نوع خانه، از مزاحمت سيل و باران و آفتاب و يا حيوانات وحشي كه قادر به بالا رفتن از درخت نبودند تا حدي در امان بود.

اما در آب و هواي سرد، اين نوع خانه يعني خانه بالاي درخت، مناسب نبود. بنابراين در اين نقاط، بشر از غارها براي سكونت خود استفاده مي كرد كه معمولاً هم هميشه آتش جلوي در ورودي غار بر مي افروخت. بشر غارنشين، اولين درس ساختن ديوار سنگي را موقعي فرا گرفت كه از گذشتن چند سنگ جداي روي هم يك در براي ورود به غار ساخت.

قدم بعدي، عبارت از درست كردن غار بود. بدين معني كه با كندن حفره اي در دل يك تپه يا كوه يك غار كوچك ايجاد مي كرد. تكامل بعدي پيدا كردن يك حفره طبيعي در زمين بود كه آن را وسعت داده و سپس يك ساختمان سنگي در اطراف اين حفره مي ساخت. در نقاط مختلف دنيا، خانه هائي كه ساخته شد، طبيعي است كه مناسب با نوع آب و هوا و فعاليت مردم آن منطقه بود. در اروپا، اولين خانه چهار گوشه (به جاي مسكن مدور) با چهار بير چوبي كه در چهار زاويه قرار داشت، ساخته شد. از شاخه ها يا نهال هاي جوان كه به هم مي پيچيدند، براي قرار دادن بين اين تيرهاي چوبي استفاده مي كردند

شنبه 27/5/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName