دانستنیها 30
توسط : hermaneshgh

تاريخچه كيك عروسي چيست؟

تاريخچه كيك مخصوص عروسي به دوره رومي ها بر مي گردد. در آن روزها، در ميان خانواده اعيان و ثروتمند، يك نوع كيك مخصوص براي جشن هاي عروسي متداول بوده است و عروس و داماد نه تنها خودشان از اين كيك مي خوردند، بلكه از ميهمانان هم با اين كيك پذيرايي مي كردند. حتي معروفست كه كيك را به عنوان نشانه بركت و فراواني به سر عروسي مي شكستند.

بعد، هر كدام از ميهمانان هم يك تكه از اين كيك را بر مي داشتند تا آنها هم بنا بر عقيده اي كه داشتند، در زندگيشان سهمي از اين وفور نعمت و فراواني داشته باشند. بسياري از مردم دنيا در جشن ازدواجشان از كيك عروسي استفاده مي كرده اند. بعضي از قبايل سرخپوست آمريكائي، انواع مختلفي از كيك عروسي داشته اند كه مي بايستي عروس به داماد هديه كند.

در اروپا هم رسم شد كه هر كدام از ميهمانان يك نوع شيريني مخصوص ادويه داري را با خودشان آورده و روي ميز بزرگي كه در وسط سالن عروسي قرار مي دادند، روي هم بگذارند، ( آنقدر كه يك تپه كوچك از شيريني وسط ميز درست شود). بعد عروس و داماد براي يمن بيشتر مي بايستي همديگر را از روي اين تپه كلوچه ها ببوسند. قصه اي نقل مي شود كه يك آشپز فرانسوي از انگلستان عبور مي كرده و وقتي اين رسم خاص را ببيند، اين فكر به خاطرشان مي رسد كه بهتر است به جاي اين كلوچه ها و شيريني هاي كوچولو، يك كيك بزرگ چند طبقه درست كند. بنابراين از اين جا بود كه اين كيك عروسي فعلي به وجود آمد.
 

شنبه 27/5/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName