آموزش قرار دادن عکس در پایگاه داده در ویژوال بیسیک
توسط : maman110
 

ذخیره کردن تصویر در پایگاه داده

 

»

قطعاً همه برنامه نویسان مایلند که در برنامه های مربوط به پایگاه داده خود بتوانند تصویر را نیز ذخیره کنند چون این امر یکی از ویژگیهای خوب و کارآمد برنامه خواهد بود . برای همین من این بار می خواهم روش ذخیره کردن تصویر را در پایگاه داده به شما عزیزان آموزش دهم .

 

»

همینطور که شما عزیزان برنامه نویس می دانید در پایگاه داده اکسس نوع مشخصی برای ذخیره کردن تصویر وجود ندارد که ما به طور اختصاصی از آنها استفاده کنیم ولی یک نوع داده به نام OLE Object وجود دارد که می تواند هر گونه داده ای مانند صدا و تصویر را پشتیبانی کند . برای شروع شما برنامه Access را باز کرده و این فیلد ها را در آن ایجاد نمایید :

ID

Picture

=> AutoNumber=> OLE Object

حال این جدول را با نام

Sample ذخیره کنید و پایگاه داده را با نام db.mdb ذخیره نمایید . حال بدون این که داده ای در در این جدول وارد کنید از Access خارج شده و ویژوال بیسیک عزیز خودمان را باز کنید .

 

»

مواد لازم: ابزارهای مورد نیاز برای کار را به صورت جدول زیر بر روی فرم خود قرار داده و خاصیت های آنها را تنظیم کنید :

نام کنترل

خاصیت

DataSource

خاصیت

DataField

Data1

-------------

------------

Text1

Data1

ID

Image1

Data1

Picture

 

نام کنترل

خاصیت

Name

خاصیت

Caption

Command1

CmdNew

New

Command2

CmdSave

Save

Command3

CmdCancel

Cancel

CommonDialog1

CmDialog

-------

کدهای زیر را برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده در

Form_Load بنویسید :

 

()Private Sub Form_Load

       "Data1.DatabaseName = App.Path & "\db.mdb

"Data1.RecordSource = "SELECT * FROM Sample

Data1.Refresh

End Sub

»

کد باز کردن کادر محاوره ای برای انتخاب عکس با دابل کلیک کردن بر روی ImageBox :

 

()Private Sub Image1_DblClick

 

"CmDialog1.Filter = "(*.jpg)|*.jpg

 

CmDialog.ShowOpen

 

If CmDialog.FileName <> "" Then

(Image1.Picture = LoadPicture(CmDialog.FileName

 

End Sub

End If

»

کد برای ایجاد رکورد جدید :

 

 

 

()Private Sub CmdNew_ClickData1.Recordset.AddNewCmdNew.Enabled = False

 

CmdSave.Enabled = True

 

CmdCancel.Enabled = True

 

Call Image1_DblClick

End Sub

»

کد برای ذخیره کردن رکورد ایجاد شده :

 

()Private Sub CmdSave_Click

 

Data1.Recordset.Update

 

CmdNew.Enabled = True

 

CmdSave.Enabled = False

 

CmdCancel.Enabled = False

 

Data1.Recordset.MoveLast

End Sub

»

کد برای صرف نظر کردن از رکورد ایجاد شده :

 

()Private Sub CmdCancel_Click

 

Data1.Recordset.CancelUpdate

 

 

CmdNew.Enabled = TrueCmdSave.Enabled = False

 

CmdCancel.Enabled = False

End Sub

 

 

نکته : باید توجه داشته باشید که ذخیره کردن تصویر در پایگاه داده ظرفیت آن را به اندازه زیادی افزایش خواهد داد .

»

برای درک بهتر مطلب گفته شده شما می توانید از برنامه نمونه استفاده کنید .
شنبه 27/5/1386 - 16:7
پسندیدم 0
UserName