هفت شهر عشق
توسط : حسرت

هفت شهر عشق شهر اول :نگاه ودلربایی شهر دوم:دیدار وآشنایی شهر سوم:روزهای شیرین وطلایی شهر چهارم:بهانه"فکر"جدایی شهر پنجم:بی وفایی شهر ششم:دوری وبی اعتنایی شهر هفتم:اشک"آه"تنهایی

شنبه 27/5/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName