قسمت نمی شه یه روزی ...
توسط : oversea

قسمت نمی شه یه روزی زیر این آسمون آبی کنار رویاهات قدم بزنی

یادت بمونه اون روزی که قدم زنان رویاهات رو به دست تقدیر و به

...دست فرداها می سپاری ...

یه نفر واسه رسیدن تو به رویاهات تمام رویاهای خودش رو از یاد برده

...

شنبه 27/5/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName