مشورت با احمق
توسط : covert
امام صادق علیه السلام فرمودند:

لاتشـاور احمق و لاتستعن بکذاب و لاتثق بمـوده ملوک.
با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

(تحف العقول،ص316)

شنبه 27/5/1386 - 13:48
پسندیدم 0
UserName