کلاغ‌ها به اندازه میمون‌ها باهوشند!
توسط : م م

کلاغ

گروهی از دانشمندان نیوزلندی در ادامه ارزیابی میزان هوش پرندگان با انجام آزمایشی روی کلاغ ها نشان دادند که این پرندگان همانند میمون های بزرگ توانایی استفاده از ابزارهای مناسب را دارند.
گروهی از محققان دانشگاه " آکلند" در نیوزلند با هدف رسیدن به یک عنصر مهم برای مقایسه و ارزیابی دوباره توانایی پرندگان تحقیقاتی را انجام دادند.

براساس این تحقیقات کلاغ های منطقه "نیو کالدون" توانایی استفاده از ابزار را دارند و حتی از این ابزار بهتر از بسیاری از میمون ها استفاده می کنند. این درحالی است که بین این گروه از کلاغ ها، تنها آنهایی که بسیار باهوش هستند از چوب ها برای شکستن اجسام دیگر استفاده نمی کنند.

درحقیقت از هر هفت کلاغ، شش کلاغ موفق می شود تکه های چوبی و ابزارهای مناسب خود را تشخیص دهد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این محققان در آزمایش خود، یک تکه گوشت را در جایی که کلاغ ها نمی توانستند به راحتی به آنجا برسند، قرار دادند و یک چوب باریک طولانی و یک چوب کوتاه را در اختیار کلاغ ها گذاشتند و درنهایت شگفتی مشاهده کردند که کلاغ ها اول چوب کوتاه را مورد استفاده قرار دادند و وقتی دیدند که نمی توانند به کمک آن به غذا دسترسی پیدا کنند، از چوب بلند استفاده کردند و تکه گوشت را بدست آوردند.

سپس این دانشمندان آزمایش دیگری را انجام دادند. در این آزمایش به جای چوب کوتاه یک تکه سنگ گذاشته شد و مشاهده شد که از هر هفت کلاغ شش کلاغ تشخیص داد که سنگ ابزار نامناسبی برای برداشتن گوشت است و باید ابزار خود را عوض کند.

این دانشمندان در بررسی های خود نشان دادند که در سطح ذهنی، کلاغ ها توانایی "فهمیدن" این نکته را دارند که برای رسیدن به غذا نیاز به وسیله ای است که به کمک آن بتوان به غذا دست یافت. در مرحله دوم آنها توانایی "ارزیابی کردن" طول و بلندی چوبی را دارند که باید برای رسیدن غذا از آن استفاده کنند.

در حقیقت در هوش کلاغ ها دو مفهوم "فهمیدن" و "ارزیابی کردن" قابل درک و تحلیل است. این توانایی در انسان هم وجود دارد. درحقیقت علم و فناوری بشر به واسطه این دو توانایی به وجود آمده است.
 

خبرگزاری مهر
 

شنبه 27/5/1386 - 12:53
پسندیدم 0
UserName