رسید از ره...
توسط : نگارینا
  رسید از ره سه یار باده در دست

 

یکی شاهد،یکی ساقی ،یکی مست

 

حسین شاهد،بود عباس ساقی

 

نگار مست، زین العابدین است

 

شنبه 27/5/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName