با زندگی کنار بیا !
 

امام صادق(ع) مى فرمايد:

من لم يتغافل ولايغض عن كثير من الامور تنغصت عيشته .صلاح حال التعايش والتعاشر ملأمكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. 

صلاح زندگى و آميزش با مردم محتواى پيمانه پُرى است كه دو سومش فهم و آگاهى و يك سومش تغافل و چشم پوشی است.

 ،

على(ع) مى فرمايد:

  كسى كه تغافل و از بسيارى از امور چشم نپوشد, زندگيش تيره و تار خواهد بود .

،

ديل كارنگى مى گويد:

ما صاحب آن خُلق سليم و روح ملكوتى نيستيم كه بتوانيم دشمن خود را دوست بداريم, ولى براى خاطر سلامت و خوشى خود بايد آن ها را ببخشيم و فراموششان كنيم.

،

كنفوسيوس مى گويد:

اگر كسى بدى بكند يا مال شما را بربايد, اهميتى ندارد بلكه فراموش نكردن و دائماً به خاطر آوردن آن است كه شما را ناراحت مى كند.

و در آخر

حافظ فرمايد:

 گوش کن پند ای پسر وز بهر دنيا غم مخور

گفتمت چون در حديثی گر توانی داشت گوش

.

بنده آل عبا .... مرداد 86

شنبه 27/5/1386 - 3:24
پسندیدم 0
UserName