یک پروتئین بسیار مهم در سلولهای چربی کشف شد
توسط : covert
گروهی از دانشمندان آمریکایی در سلولهای چربی پروتئینی را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد نقش بسیار مهمی در تولید چربی بدن انسان داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز دیابت جاسلین در بوستون که نتایج یافته های خود را در مجله Cell Metabolism منتشر کرده اند، با بررسی سلولهای چربی موفق به کشف پروتئینی شده اند که در تولید چربی بدن نقش اساسی دارد.

این کشف می تواند امکان شناسایی اهداف جدید درمانی و پیشگیری از چاقی مفرط را در اختیار دانشمندان قرار دهد.

این پروتئین که Sirt2 نام دارد همچنین می تواند در کاهش خطرات مرتبط با دیابت نوع دو نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این دانشمندان در این کشف نقش پروتئین Sirt2 را که عضو خانواده سیرتوئین ساخته شده از هفت نوع پروتئین سلولی است مطالعه کردند. این درحالی است که به تازگی اهمیت این مواد در کنترل فرایندهای پیری و متابولیسم کشف شده بود.

پروتئین Sirt2 یکی از مهمترین پروتئین ها در سلولهای چربی است به طوری که این پروتئین حتی بین پنج تا 10 برابر بیشتر از پروتئین های دیگر موثر در سولهای چربی در تولید این سلولها نقش دارد.

جمعه 26/5/1386 - 22:55
پسندیدم 0
UserName