تغيير نامRecycle Bin
توسط : covert

به HKEY_USERS\.DEFAULT\

Software\Microsoft\

Windows\ShellNoRoam\MUICache

رفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرچ کرده وروی ان کلیک کنید و نام آنرا تغییر دهید.

 

جمعه 26/5/1386 - 21:20
پسندیدم 0
UserName