چگونه shared Document را در Windows XP غیر فعال کنیم؟
توسط : covert

Start menu را باز کرده ودر Run کلمه Regeditرا مینویسیم.

در پنجره باز شده به مسیر زیر بروید:


HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/

Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/
MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

و کلید زیر را حذف کنید.

{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

جمعه 26/5/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName