سبک شمردن نماز
توسط : covert

امام صادق علیه السلام فرمودند:

لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة
هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت

(فروع کافی،ج3،ص270)

جمعه 26/5/1386 - 19:35
پسندیدم 0
UserName